5 grudnia 2018

Opinia w sprawie likwidacji/przekształcenia szkoły lub placówki, dla której organem prowadzącym jest jednostka samorządu terytorialnego

Załączniki