27 kwietnia 2018

Wykaz kandydatów do nadania odznaczeń i kandydatów do nadania tytułu honorowego profesora oświaty – 2018

Uprzejmie informuję, że Wielkopolski Kurator Oświaty po zapoznaniu się z opiniami powołanych komisji w celu wyłonienia kandydatów do nadania orderu i odznaczeń zdecydował o przekazaniu Ministrowi Edukacji Narodowej następujących wniosków:

  • o nadanie Krzyża Zasługi, Medalu za Długoletnią Służbę – załącznik nr 1;
  • o nadanie Medalu Komisji Edukacji Narodowej – załącznik nr 2;

Jednocześnie informuję, że Wielkopolski Kurator Oświaty po zapoznaniu się z opinią komisji powołanej w celu wyłonienia kandydatów do nadania tytułu honorowego profesora oświaty zdecydował o przekazaniu do Kapituły do Spraw Profesorów Oświaty przedłożonych wniosków o nadanie tytułu honorowego profesora oświaty:

  1. Pani Stanisławie Grelowskiej,
  2. Pani Ewie Gryczman,
  3. Pani Beacie Udzik,
  4. Pani Krystynie Łasowskiej,
  5. Pani Marii Frąckowiak.

Skierowanie przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty powyższych wniosków do Ministra Edukacji Narodowej nie jest równoznaczne z nadaniem odznaczenia, bądź tytułu honorowego profesora oświaty.

Zgodnie z procedurą przyjętą przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty komunikat dotyczący rozstrzygnięcia właściwego organu w sprawie nadania odznaczeń i nadania  tytułu honorowego profesora oświaty zostanie opublikowany na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Poznaniu niezwłocznie po otrzymaniu informacji z Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Wielkopolski Kurator Oświaty
Elżbieta Leszczyńska

Załączniki