6 maja 2019

Wykaz kandydatów do nadania odznaczeń i kandydatów do nadania tytułu honorowego profesora oświaty – 2019

Uprzejmie informuję, że Wielkopolski Kurator Oświaty po zapoznaniu się z opiniami powołanych komisji w celu wyłonienia kandydatów do nadania orderu i odznaczeń zdecydował o przekazaniu Ministrowi Edukacji Narodowej poniższych wniosków:

  • o nadanie Krzyża Zasługi, Medalu za Długoletnią Służbę – załącznik nr 1,
  • o nadanie Medalu Komisji Edukacji Narodowej – załącznik nr 2.

Jednocześnie zawiadamiam, że po zapoznaniu się z opinią komisji powołanej w celu wyłonienia kandydatów do nadania tytułu honorowego profesora oświaty Wielkopolski Kurator Oświaty zdecydował o przekazaniu do Kapituły do Spraw Profesorów Oświaty wniosków o nadanie ww. tytułu:

  • Panu Janowi Palaczowi,
  • Panu Markowi Tomickiemu,
  • Pani Alinie Gościniak.

Skierowanie przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty powyższych wniosków do Ministra Edukacji Narodowej nie jest równoznaczne z nadaniem odznaczenia, bądź tytułu honorowego profesora oświaty.

Stosownie do przyjętej przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty procedury komunikat dotyczący rozstrzygnięcia właściwego organu w sprawie nadania orderu i odznaczeń oraz nadania tytułu honorowego profesora oświaty zostanie opublikowany na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Poznaniu niezwłocznie po otrzymaniu informacji z Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Wielkopolski Kurator Oświaty
Elżbieta Leszczyńska

Załączniki