6 kwietnia 2020

Wykaz kandydatów do nadania tytułu honorowego profesora oświaty – 2020

Uprzejmie informuję, że Wielkopolski Kurator Oświaty po zapoznaniu się z opinią komisji powołanej w celu wyłonienia kandydatów do nadania tytułu honorowego profesora oświaty zdecydował o przekazaniu do Kapituły do Spraw Profesorów Oświaty przedłożonych wniosków o nadanie tytułu honorowego profesora oświaty:

  • Panu Janowi Palaczowi,
  • Pani Hannie Szeląg,
  • Pani Urszuli Kropaczewskiej,
  • Pani Anicie Plumińskiej-Mieloch,
  • Panu Ryszardowi Pyssa.

Skierowanie przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty powyższych wniosków do Ministra Edukacji Narodowej nie jest równoznaczne z nadaniem tytułu honorowego profesora oświaty.

Zgodnie z procedurą przyjętą przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty komunikat dotyczący rozstrzygnięcia właściwego organu w sprawie nadania tytułu honorowego profesora oświaty zostanie opublikowany na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Poznaniu niezwłocznie po otrzymaniu informacji z Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Wielkopolski Kurator Oświaty
Elżbieta Leszczyńska