Kategoria: Burza 2017

19 lipca 2017

Potrzeby w związku ze skutkami niekorzystnych zjawisk atmosferycznych – 2017

Szanowni Państwo
Prezydenci, Burmistrzowie, Wójtowie
województwa wielkopolskiego

Uprzejmie informujemy, że projekty uchwały oraz rozporządzenia wprowadzającego w życie: Rządowy program pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne, pomocy uczniom w formie wyjazdów terapeutyczno-edukacyjnych oraz pomocy dzieciom i uczniom w formie zajęć opiekuńczych i zajęć terapeutyczno-edukacyjnych w 2017 r., zostały przedłożone Radzie Ministrów – projekt jest dostępny na stronie BIP Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Ministerstwo Edukacji Narodowej dla dzieci i uczniów z terenów dotkniętych skutkami negatywnych zdarzeń atmosferycznych podjęło następujące działania:

  1. pomoc materialna w formie jednorazowego zasiłku losowego na cele edukacyjne,
  2. pomoc w formie bezpłatnego wyjazdu terapeutyczno-edukacyjnego,
  3. pomoc w formie zajęć opiekuńczych i zajęć terapeutyczno-edukacyjnych,

Wszystkich Państwa, z terenów dotkniętych skutkami nawałnic lub innych zdarzeń atmosferycznych, prosimy o rozpoznanie potrzeb lokalnej społeczności na ww. wyjazd, zajęcia lub pomoc finansową. Powyższe informacje należy przesłać wg wzoru (załącznik nr 1) w terminie do 21 lipca  2017 r. (piątek) do godz. 14.00, na adres: k.zarzynska@ko.poznan.pl w temacie wiadomości proszę wpisać: pomoc_(nazwa gminy).

W przypadku pojawienia się w kolejnych dniach, tygodniach nawałnic lub innych zdarzeń atmosferycznych, w szczególności huraganów, deszczu nawalnego, gradobicia lub powodzi, które mogą powodować straty w gospodarstwach domowych oraz rolniczych i mogą negatywnie wpływać na sytuację edukacyjną dzieci i młodzieży zarówno podczas trwania wakacji, jak i w czasie przygotowań do nowego roku szkolnego, prosimy o przesłanie aktualnych informacji zgodnie z załączonym wzorem – nie później niż do dnia 27 września 2017 r.

Przesyłanie informacji nie dotyczy gmin na terenie, których nie wystąpiły skutki niekorzystnych zjawisk atmosferycznych.

Załączniki

Załącznik nr 1
Data: 2017-07-19, rozmiar: 19 KB
Pismo Wielkopolskego Kuratora Oświaty
Data: 2017-07-19, rozmiar: 250 KB