24 czerwca 2019

Potrzeby w związku ze skutkami niekorzystnych zjawisk atmosferycznych_2019

Szanowni Państwo
Prezydenci, Burmistrzowie i Wójtowie
województwa wielkopolskiego

Nawiązując do pisma Pani Marzeny Machałek Sekretarza Stanu z 13 czerwca 2019 r., znak: DWKI-WWR.4015.5.2019.JB, w sprawie zebrania informacji o potencjalnych potrzebach pomocy w związku ze stratami ponoszonymi w wyniku negatywnych zdarzeń atmosferycznych, w szczególności huraganów, deszczu nawalnego, gradobicia lub powodzi, zwanych dalej „żywiołem”, uprzejmie proszę o przekazanie danych o możliwości udzielenia pomocy dzieciom i uczniom, wg wzoru (załącznik nr 1).

Załączniki

pismo do JST
Data: 2019-06-24, rozmiar: 64 KB
załącznik nr 1
Data: 2019-06-24, rozmiar: 13 KB