Kategoria: Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia pracowników młodocianych

22 lutego 2017

Zapotrzebowanie na środki finansowe – procedura

Kwota dofinansowania:

  • Nauka zawodu –  8 081,00 zł – 36 miesięcy.
  • Przyuczenie do wykonywania określonej pracy – 254,00 zł za każdy pełny miesiąc kształcenia

Wymagane dokumenty:

Wniosek – zgłoszenie on-line zapotrzebowania na środki finansowe przeznaczone na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania młodocianych pracowników  on-line. Po wypełnieniu i wydrukowaniu zgłoszenie należy przesłać niezwłocznie na adres:

Kuratorium Oświaty w Poznaniu
ul. Kościuszki 93
61-716 Poznań

z dopiskiem: Młodociani pracownicy

Załączniki