Kategoria: Godność. Wolność. Niepodległość

29 maja 2018

Projekt „Godność. Wolność. Niepodległość” – składanie wniosków

Dyrektorzy szkół,
Organy prowadzące szkoły,
Marszałek województwa,
Starostowie,
Wójtowie, Burmistrzowie,
Prezydenci miast
województwa wielkopolskiego

Szanowni Państwo,

Wojewoda Wielkopolski uprzejmie informuje, że zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z 7 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu wspierania przedsięwzięć w zakresie edukacji patriotycznej i obywatelskiej dzieci i młodzieży, realizowanych w 2018 r. w ramach programu wieloletniego „Niepodległa”, istnieje możliwości składania wniosków w projekcie edukacyjnym „Godność. Wolność. Niepodległość”.

Wsparcie finansowe ze środków z budżetu państwa może być udzielone organom prowadzącym szkoły (jednostkom samorządu terytorialnego, osobom prawnym innym niż jednostka samorządu terytorialnego, osobom fizycznym), na realizację zadania obejmującego przygotowanie i przeprowadzenie działań związanych z obchodami setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości w danej szkole w formie:

  • wystawy pamiątek związanych z odzyskaniem i budową przez Polskę niepodległości przygotowanej przez uczniów oraz
  • wycieczki związanej tematycznie z wydarzeniami historycznymi, postaciami oraz polskimi osiągnięciami z okresu II Rzeczypospolitej.

Dodatkowo mogą być realizowane inne działania związane z obchodami setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, w szczególności koncerty, inscenizacje, rekonstrukcje historyczne, spotkania ze świadkami historii, gry terenowe wieczornice lub imprezy sportowe.

Wszystkie działania mogą być realizowane w terminie do 30 listopada 2018 r.

Wysokość wsparcia finansowego:

  • dla organu prowadzącego szkołę wynosi od 3 000 zł do 50 000 zł,
  • dla szkoły wynosi od 3 000 zł do 10 000 zł.

Organ prowadzący jest zobowiązany do zapewnienia finansowego wkładu własnego w wysokości co najmniej 20% kosztów zadania realizowanego przez szkołę.

Terminy składania wniosków:

  • dyrektor szkoły występuje do organu prowadzącego szkołę z wnioskiem o udzielenie wsparcia finansowego na realizację zadania, w terminie do 11 czerwca 2018 r.,
  • organ prowadzący szkołę, na podstawie rekomendowanych wniosków szkół, przygotowuje jeden wniosek o udzielenie wsparcia finansowego i składa go do wojewody (przedmiotowe wnioski należy przesłać do Kuratorium Oświaty w Poznaniu, ul. Kościuszki 93, 61-716 Poznań), w terminie do 25 czerwca 2018 r.

Zachęcamy Państwa do składania wniosków.

 

Sprawę prowadzi:
Małgorzata Wolińska, tel.: 780 386 040, e-mail: m.wolinska@ko.poznan.pl

 

Załączniki