Kategoria: Pomoc materialna

8 stycznia 2019

Stypendia i zasiłki szkolne – Sprawozdanie 2018

Szanowni Państwo
Prezydenci, Burmistrzowie, Wójtowie
województwa wielkopolskiego

Dotyczy: pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów w 2018 r.

Wielkopolski Kurator Oświaty zwraca się z prośbą o przekazanie szczegółowej informacji o wykorzystaniu w 2018 roku środków przekazanych poprzez budżet wojewody oraz zaangażowanych środkach własnych na realizację pomocy materialnej w formie: zasiłków szkolnych i stypendiów szkolnych zgodnie z tabelą.

Formularz on-line znajdujący się pod adresem: socjalne.ko.poznan.pl, należy wypełnić do 17 stycznia 2019 r., a następnie wydrukować, uzupełnić o właściwe pieczęcie i podpisy oraz przesłać na adres: Kuratorium Oświaty w Poznaniu, ul. Kościuszki 93, 61-716 Poznań z dopiskiem: Pomoc materialna 2018

 wz. Wielkopolskiego Kuratora Oświaty
/-/ Krzysztof Jakub Błaszczyk
Wicekurator Oświaty