Kategoria: Stypendia MEN i PRM

18 kwietnia 2019

Procedura składania wniosków – Stypendium Ministra Edukacji Narodowej na rok szkolny 2018/2019

Szanowni Państwo
Dyrektorzy szkół województwa wielkopolskiego

Wielkopolski Kurator Oświaty nawiązując do postanowień art. 90i ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2018 r., poz. 1457 z późn. zm.) oraz § 3 ust.1-3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 2005 r. w sprawie stypendiów Prezesa Rady Ministrów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (Dz. U. z 2005 r. Nr 106, poz.890), uprzejmie przypomina o możliwości przeprowadzenia procedury typowania kandydatów do stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

Wzór wniosku on-line dostępny jest pod adresem: stypendia.ko.poznan.pl

Załączniki