Kategoria: Stypendia MEN i PRM

10 grudnia 2018

Stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania za wybitne osiągnięcia w roku szkolnym 2017/2018

Szanowni Państwo Dyrektorzy Szkół
województwa wielkopolskiego

Wielkopolski Kurator Oświaty uprzejmie informuje, iż decyzją Ministra Edukacji Narodowej stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania za wybitne osiągnięcia edukacyjne w roku szkolnym 2017/2018 otrzymało 14 uczniów/absolwentów z województwa wielkopolskiego.

Załączniki

Lista Stypendystów MEN
Data: 2018-12-10, rozmiar: 55 KB