9 października 2018

Stypendium Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2018/2019

Szanowni Państwo
Dyrektorzy Szkół

Wielkopolski Kurator Oświaty uprzejmie informuje, że Prezes Rady Ministrów Pan Mateusz Morawiecki – zatwierdził ostateczną listę kandydatów do stypendium Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2018/2019.

Przyznane stypendium wynosi 258 zł miesięcznie. Będzie ono wypłacane w dwóch ratach (I w roku budżetowym 2018, a II w roku budżetowym 2019) zgodnie z § 2 ust. 8 pkt 1 i 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 2005 r. w sprawie stypendiów Prezesa Rady Ministrów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (Dz. U. z 2005 r., Nr 106, poz. 890):

  • pierwsza rata w wysokości 1 032 zł – do dnia 30 listopada, za okres od września do grudnia;
  • druga rata w wysokości 1 548 zł – do dnia 30 kwietnia, za okres od stycznia do czerwca;

na wskazany we wniosku numer rachunku bankowego. Jednocześnie zwracam się z prośbą o podanie aktualnego numeru rachunku bankowego, jeżeli nastąpiła jego zmiana od momentu złożenia wniosku (w terminie do 19.10.2018 r.). Zmianę należy zgłosić poprzez wypełnienie i przesłanie formularza (w załączeniu).

Zobowiązuje się Dyrektorów szkół do przekazania na piśmie informacji dotyczących ewentualnych zmian w statusie ucznia.

Szczegóły dotyczące terminu i miejsca uroczystości wręczenia dyplomów zostaną Państwu przekazane w późniejszym terminie.

Wielkopolski Kurator Oświaty
Elżbieta Leszczyńska

Załączniki

formularz
Data: 2018-10-09, rozmiar: 36 KB
lista stypendystów
Data: 2018-10-09, rozmiar: 77 KB