30 listopada 2020

Stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania – LISTA

Szanowni Państwo Dyrektorzy Szkół
województwa wielkopolskiego

Wielkopolski Kurator Oświaty uprzejmie informuje, iż decyzją Ministra Edukacji Narodowej stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania za wybitne osiągnięcia edukacyjne w roku szkolnym 2019/2020 otrzymało 17 uczniów/absolwentów z województwa wielkopolskiego.

Załączniki

Lista Stypendystów MEN
Data: 2020-11-30, rozmiar: 125 KB