Kategoria: Dotacje celowe z budżetu państwa

15 kwietnia 2020

Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego

W związku z realizacją zadań wynikających z rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie udzielenia jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 2425), Wielkopolski Kurator Oświaty otrzymał informację o wysokości kwot dotacji przedszkolnej, dla jednostek samorządu terytorialnego, przewidzianej na rok 2020.

Uprzejmie prosimy o wskazanie rozdziałów, w których mają nastąpić zwiększenia budżetu j.s.t (gmin i powiatów) na ten cel.

Załączniki

2020 Załącznik 2. WOJ. WIELKOPOLSKIE (1)
Data: 2020-04-15, rozmiar: 503 KB
1_przedszkola
Data: 2020-04-15, rozmiar: 59 KB