12 marca 2018

Spis SIO wg stanu na dzień 31 marca 2018

Spis wg stanu na dzień 31 marca 2018 r. należy wykonać za pomocą programu SIO v.3.24

Uprzejmie przypominamy, że obowiązek sprawozdawczości w systemie informacji oświatowej według stanu na dzień 31 marca 2018 r. wykonują Państwo przekazując dane w dotychczas funkcjonującym systemie, tzw. starym SIO.

Obowiązek przekazania danych w „starym SIO” wynika z art. 105 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1927, z późn. zm.).

Program do wprowadzania danych w starym SIO wraz z Instrukcją wprowadzania danych został opublikowany na stronie Centrum Informatycznego Edukacji.

Instrukcje są opublikowane w zakładce Centrum Pomocy SIO.

Terminy przekazywania baz danych oświatowych w systemie informacji oświatowej według stanu na 31 marca 2018 r.

Spis SIO realizuje Wydział Rozwoju Edukacji, pani Agnieszka Sobocka, tel. 780 386 024.