13 czerwca 2018

Obowiązek przekazania danych dotyczących pomieszczeń

Szanowni Państwo,
Dyrektorzy szkół i placówek

uprzejmie prosimy o przekazywanie danych dotyczących pomieszczeń znajdujących się w Państwa placówce w zmodernizowanym systemie informacji oświatowej, tj. nowym SIO, o których mowa w art. 8 ust. 1 pkt b ustawy o systemie informacji oświatowej.

Jednocześnie uprzejmie informujemy, że na stronie www.pomocsio.men.gov.pl w zakładce Instrukcje merytoryczne – w ramach Danych zbiorczych – dostępna jest instrukcja dotycząca wykazywania pomieszczeń.

Z poważaniem
Zespół SIO