18 września 2018

Przekazywanie danych dziedzinowych nauczycieli w nowym SIO

Uprzejmie przypominamy, że zgodnie z ustawą o systemie informacji oświatowej, podmiot zobowiązany do przekazywania danych do zbioru danych nauczyciela przekazuje dane do bazy danych SIO w terminie 7 dni od dnia, w którym nastąpiła zmiana w stanie faktycznym.

W związku z powyższym prosimy o wprowadzanie danych dotyczących nauczycieli zatrudnionych
w Państwa szkole/placówce w zmodernizowanym systemie informacji oświatowej, tj. nowym SIO.

Jednocześnie uprzejmie informujemy, że na stronie https://pomocsio.men.gov.pl/nauczyciele/ – dostępna jest instrukcja dotycząca wykazywania danych dziedzinowych nauczycieli.

Informujemy również, że równolegle działa „stary” system informacji oświatowej, który mają Państwo obowiązek wypełnić wg stanu na dzień 30.09.2018 r. https://cie.men.gov.pl/sio-strona-glowna/

Z poważaniem
Zespół SIO