24 października 2018

Obowiązek niezwłocznego przekazania danych dotyczących uczniów, nauczycieli i pomieszczeń w nowym SIO

Uprzejmie przypominamy, aby niezwłocznie przekazali Państwo do zmodernizowanego systemu informacji oświatowej, tj. nowego SIO:

  1. dane dotyczące przypisania wszystkich uczniów do odpowiednich oddziałów (podstawowych lub dodatkowych) na bieżący rok szkolny 2018/2019;
  2. dane dotyczące nauczycieli zatrudnionych w Państwa szkole/placówce;
  3. dane dotyczące pomieszczeń znajdujących się w Państwa szkole/placówce.

Na stronie www.pomocsio.men.gov.pl w zakładce „Instrukcje merytoryczne” dostępne są instrukcje dotyczące wykazywania powyższych danych.