3 kwietnia 2020

Kryteria podziału rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2020

Ministerstwo Edukacji Narodowej opublikowało na swojej stronie internetowej „Kryteria podziału rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2020”. Dofinansowaniem z rezerwy będą mogły być objęte wyłącznie zadania ujęte w Kryteriach.

Więcej informacji