27 lutego 2017

Programy Unii Europejskiej

Programy i inicjatywy Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE):

 

Projekty Kuratorium Oświaty w Poznaniu: