9 czerwca 2017

Wizyta delegacji z Brandenburgii

W dniach 1-2 czerwca br. w ramach „Wspólnej Deklaracji o współpracy miedzy Krajem Związkowym Brandenburgia a Województwem Wielkopolskim” z inicjatywy Wielkopolskiego Kuratora Oświaty pani Elżbiety Leszczyńskiej została zorganizowana wizyta delegacji z Brandenburgii, na czele której stał pan Uwe Falk (Staatliches Schulamt Frankfurt). Współorganizatorem wizyty był Samorząd Województwa Wielkopolskiego oraz Miasto Poznań.

W ramach wizyty goście zapoznali się ze specyfiką kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Gastronomicznych w Poznaniu oraz Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Poznaniu. Delegacja wzięła też udział w VI Gali Utalentowanych Młodych Wielkopolan, zorganizowanej przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty w Poznańskiej Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej II stopnia im. Mieczysława Karłowicza w Poznaniu.

Zwieńczeniem wizyty była polsko-niemiecka konferencja „Kształcenie Zawodowe – wymiana dobrych praktyk Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w szkołach ponadgimnazjalnych poprzez zaangażowanie pracodawców w proces dostosowania kształcenia zawodowego do rynku pracy”. W konferencji wzięli udział nauczyciele, kierownicy kształcenia praktycznego i dyrektorzy szkół prowadzący kształcenie zawodowe oraz przedstawiciele pracodawców. Podczas spotkania omówiono model kształcenia zawodowego w Wielkopolsce, partnerstwo w kształceniu zawodowym oraz sytuację absolwentów szkół zawodowych na rynku pracy w Wielkopolsce. Przedstawiono również partnerstwa na rzecz innowacyjnego kształcenia zawodowego na przykładzie działań realizowanych przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego, Miasto Poznań oraz powiat turecki. Konferencja odbyła się w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego