27 maja 2019

Jak wzmocnić demokrację w Europie? – wielkopolsko-brandenburska konferencja

Dnia 17 maja br. odbyło się otwarcie wielkopolsko-brandenburskiej konferencji pt. „Wzmocnić demokrację – konferencja na temat Europy obywateli i obywatelek w polsko-niemieckiej perspektywie”. Podczas konferencji wystąpiła pani Aleksandra Kuź, Wicekurator Oświaty, która mówiła o 15-leciu Polski w Unii Europejskiej i współpracy międzynarodowej.

Pan Wojciech Jankowiak, Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego w swoim wystąpieniu także podkreślił znaczenie 15-lecia Polski w Unii Europejskiej. Następnie wykład na temat „Roli społeczeństwa obywatelskiego w polityce europejskiej” wygłosił dr Marek Prawda, Dyrektor Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce. Kolejno – odbyła się dyskusja panelowa na temat roli społeczeństwa obywatelskiego w polityce europejskiej Niemiec i Polski, z udziałem przedstawicieli Ministerstwa Spraw Zagranicznych RFN, Pełnomocnika ds. Partnerstwa Kraju Związkowego Brandenburgia na Wielkopolskę, przedstawicielki Młodzieżowej Rady Miasta Poznania oraz Pani Prezes Wielkopolskiej Rady Koordynacyjnej, Związek Organizacji Pozarządowych.

Następnie uczestnicy konferencji udali się na pracę w grupach warsztatowych na Wydziale Prawa i Administracji UAM i dyskutowali o wartościach europejskich, o wkładzie społeczeństwa obywatelskiego w integrację europejską oraz jak ożywić Europę za pomocą współpracy i projektów europejskich. Na zakończenie konferencji odbył się koncert w wykonaniu artystów i artystek Zespołu: Państwowej Szkoły Muzycznej II st. Im. Fryderyka Chopina i Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej II st.im. Jadwigi Kaliszewskiej.

Przedsięwzięcie realizowane było w ramach projektu, przy wsparciu niemieckiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Ministerstwa Sprawiedliwości, Europy i Ochrony Konsumentów Brandenburgii, Kuratorium Oświaty w Poznaniu, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, Miasta Poznań, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polskiej Akademii Rozwoju, Wielkopolskiej Rady Koordynacyjnej Związku Organizacji Pozarządowych, Zespołu Szkół Muzycznych w Poznaniu, Europa-Union Deutschland i Europa.Unia.Polska, Zamku Trebnitz- Pełnomocnika ds. Partnerstwa Kraju Związkowego Brandenburgia na Wielkopolskę, Unii Europejskich Federalistów, organizacji MaY, Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży, Młodzieżowej Rady Miasta Poznania.