23 lutego 2017

E-podręczniki

Platforma E-podręczniki do kształcenia ogólnego – zbiór bezpłatnych zasobów edukacyjnych. Z e-podręczników można korzystać w każdej chwili, w każdym miejscu, w Polsce i za granicą, za pomocą komputera, laptopa, tabletu, telefonu. Działają we wszystkich systemach operacyjnych i przeglądarkach internetowych.

E-podręczniki to blisko 4000 lekcji i zajęć, w tym ok. 1000 lekcji z matematyki, ok. 200 lekcji z Informatyki, ok. 790 lekcji z przedmiotów przyrodniczych, ok. 1250 lekcji z przedmiotów humanistycznych oraz 495 zajęć z edukacji wczesnoszkolnej.

Projekt jest współfinansowany z funduszy Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.