22 lutego 2017

Precedencja, symbole narodowe oraz poczet sztandarowy podczas uroczystości szkolnych i państwowych