23 lutego 2017

Zgłaszanie wypadków osób pozostających pod opieką szkoły lub placówki

Szanowni Państwo
Dyrektorzy szkół i placówek
województwa wielkopolskiego

przypominamy Państwu o obowiązku niezwłocznego powiadamiania Wielkopolskiego Kuratora Oświaty o wypadku śmiertelnym, ciężkim i zbiorowym.

Zawiadomienie należy składać w formie pisemnej na adres kancelaria@ko.poznan.pl

Dodatkowych informacji udziela Joanna Borowicz, starszy wizytator Wydziału Organizacji Szkół i Pragmatyki Zawodowej Nauczycieli, tel. 61 854 15 75.

Załączniki