15 marca 2017

Zasady publikacji ofert pracy

Szanowni Państwo,
Dyrektorzy szkół i placówek
prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego
województwa wielkopolskiego

informujemy, że na naszej stronie internetowej została udostępniona baza ofert pracy dla nauczycieli.

Przepis art. 224. ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo Oświatowe (Dz. U. 2017 Nr 60) zobowiązuje Państwa do informowania kuratora oświaty o wolnych stanowiskach pracy dla nauczycieli. W okresie do dnia 31 sierpnia 2020 r. pierwszeństwo w zatrudnieniu w szkołach prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego przysługuje:

  • nauczycielom przeniesionym w stan nieczynny,
  • nauczycielom, którzy otrzymali informację o przeniesieniu ich w stan nieczynny z początkiem kolejnego roku szkolnego,
  • nauczycielom, którzy złożyli wniosek o przeniesienie w stan nieczynny w trybie art. 20 ust. 5c ustawy – Karta Nauczyciela,
  • nauczycielom, z którymi rozwiązano stosunek pracy w trybie art. 226 ust. 2, z dniem wypowiedzenia im stosunku pracy.

Za treść opublikowanych ofert pracy dla nauczyciela odpowiada dyrektor szkoły lub placówki, który wypełnił formularz on-line zgłoszenia oferty. Ogłoszenie zostanie opublikowane w kolejnym dniu roboczym od zgłoszenia.

Po upływie terminu składania dokumentów oferta jest automatycznie archiwizowana i usuwana z wyszukiwarki aktualnych ogłoszeń, natomiast dyrektor szkoły lub placówki powinien wypełnić ankietę dotyczącą przeprowadzonego naboru. Wypełnienie ankiety jest obowiązkowe.

Link do ankiety otrzymają Państwo na adres e-mail podany przy zgłoszeniu. Dane zbiorcze ze wszystkich ankiet z województwa wielkopolskiego będą przekazywane do Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Jednocześnie informujemy, że Kuratorium Oświaty w Poznaniu nie pośredniczy w zatrudnieniu nauczycieli – udostępnia jedynie bazę ogłoszeń na swojej stronie internetowej.

 

Załączniki