23 lutego 2018

Akademia Młodego Europejczyka 2

Polskie Stowarzyszenie Badań Wspólnoty Europejskiej (PECSA) rozpoczyna realizację kolejnego działania w ramach projektu Akademia Młodego Europejczyka 2, tj. cyklu 16 wykładów z zakresu problematyki europejskiej, adresowanych do uczniów i nauczycieli ze szkół średnich z miejscowości oddalonych od dużych ośrodków akademickich.

Proponowana tematyka wykładów (czas każdego wykładu – 45 min):

1. O solidarności i pokoju jako fundamencie współpracy państw, czyli jak powstała Unia Europejska.
2. Kto, co, jak? O aktorach integracji europejskiej.
3. Ochrona praw człowieka w Unii Europejskiej.
4. Młodzi przedsiębiorczy w UE.
5. Jeśli nie euro to co?
6. Działając wspólnie – Unia Europejska jako aktor globalny 7. Migracja a integracja (imigrantów) w Unii Europejskiej – w poszukiwaniu rozwiązania

Formularz zgłoszeniowy dostępny jest na stronie Stowarzyszenia.