19 marca 2018

Konkurs na szkolny projekt edukacyjny w zakresie promocji wartości rodziny

Wojewoda Wielkopolski oraz Wielkopolski Kurator Oświaty zapraszają szkoły podstawowe do udziału w konkursie na najlepiej przygotowany i zrealizowany szkolny projekt edukacyjny w zakresie promocji wartości rodziny.

Celem Konkursu jest promocja wartości rodzinnych wśród społeczności szkolnych. Projekt edukacyjny powinien dotyczyć treści nauczania określonych w podstawie programowej poszczególnych przedmiotów, wykraczać poza te treści, czyli mieć charakter interdyscyplinarny i realizować program wychowawczo – profilaktyczny szkoły. Realizacja Projektu powinna obejmować całą społeczność szkolną: uczniów, nauczycieli i rodziców.

Więcej informacji w załączonym regulaminie.

Załączniki

Regulamin konkursu na realizację projektu
Data: 2018-03-19, rozmiar: 29 KB
Załącznik nr 1 do Regulaminu
Data: 2018-03-19, rozmiar: 17 KB