21 czerwca 2018

Kampania „Kolejowe ABC” – bezpieczeństwo w pobliżu torów kolejowych

Zbliżające się wakacje to przede wszystkim czas odpoczynku i podróży. Niestety, jest to także okres, w którym dochodzi do wielu niebezpiecznych sytuacji i wypadków, również na obszarach kolejowych i przejazdach kolejowo-drogowych.

Zwiększenie bezpieczeństwa dzieci jest ważnym celem edukacyjno-wychowawczym, dlatego Urząd Transportu Kolejowego prowadzi liczne działania promujące bezpieczeństwo i właściwe postawy wśród najmłodszych pasażerów i uczestników ruchu.

Jednym z takich działań jest ogólnopolski projekt informacyjno-edukacyjny pn. Kampania Kolejowe ABC. Pod tym adresem dostępne są materiały edukacyjne – podręczniki dla nauczycieli, zawierające m.in. scenariusze zajęć dla poszczególnych grup wiekowych. Z materiałów można korzystać bez żadnych ograniczeń, dlatego zachęcamy wszystkich nauczycieli do zapoznania się z nimi oraz do ich wykorzystania podczas lekcji poświęconych tematyce szeroko rozumianego bezpieczeństwa.

Załączniki

List Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego
Data: 2018-06-21, rozmiar: 535 KB