26 października 2018

Ogólnopolska kampania „Bądźmy poszukiwaczami Autorytetu”

Fundacja Wspomagająca Wychowanie Archezja w ramach umowy z Ministerstwem Sprawiedliwości realizuje projekt finansowany ze środków Funduszu Sprawiedliwości pt.: „Bądźmy poszukiwaczami Autorytetu – ogólnopolska kampania profilaktyczno-edukacyjna. Kampania kierowana jest do uczniów z klas IV-VIII wszystkich szkół podstawowych w Polsce, ich rodziców i nauczycieli. Najważniejszymi celami kampanii są odbudowanie i wzmocnienie w społeczeństwie autorytetu rodzica i nauczyciela oraz edukacja młodzieży w zakresie poznania prawdziwego autorytetu. Kampania została objęta honorowym patronatem Wielkopolskiego Kuratora Oświaty.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej Kampanii.