3 stycznia 2018

Przedszkola – rozliczenie dotacji

Szanowni Państwo
Prezydenci, Burmistrzowie, Wójtowie
województwa wielkopolskiego

Informujemy, iż na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej, zgodnie z § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie udzielania gminom dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego (Dz. U. z 2017 poz.875) jest udostępniony elektroniczny wzór rozliczenia dotacji.

Udostępniamy Państwu również skan załącznika nr 2 do pisma Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 lutego 2017 r. znak: DE-WB.3513.2.5.2017.AS.1 do Ministra Finansów – wniosek o uruchomienie środków z przeznaczeniem na udzielenie gminom dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2017 – który zawiera informację o liczbie wychowanków (dane SIO), stanowiącą podstawę do wyliczenia kwoty dotacji ogółem.

Elektroniczny formularz znajdujący się pod adresem: https://men.gov.pl/zycie-szkoly/wychowanie-przedszkolne/dotacja-przedszkolna/elektroniczna-aplikacja-do-rozliczenia-dotacji-celowej-z-budzetu-panstwa-na-dofinansowanie-zadan-w-zakresie-wychowania-przedszkolnego-za-rok-2017.html należy wypełnić a następnie wydrukować, uzupełnić o właściwe pieczęcie i podpisy oraz przesłać do 31 stycznia 2018 r.,  na adres: Kuratorium Oświaty w Poznaniu, Kościuszki 93, 61-716 Poznań z dopiskiem: PRZEDSZKOLA-DOTACJA 2017

 

Załączniki