5 października 2018

VIII Lekcja historii z Wojewodą Wielkopolskim “Chłapowskich droga do niepodległości”

Wojewoda Wielkopolski i Wielkopolski Kurator Oświaty  organizują VIII Lekcję historii  z Wojewodą Wielkopolskim. Lekcja zostanie przeprowadzona w dniu 16 października 2018 r. o godz. 11.00 w Pałacu w Turwi, ul. Szkolna 4, Nekropolia Chłapowskich przy kościele w Rąbiniu.

W roku 100-lecia Powstania Wielkopolskiego, na kolejnej lekcji historii uczniowie odwiedzą Turew – siedzibę gen. Dezyderego Chłapowskiego, współtwórcy pracy organicznej, jednego z kreatorów nowoczesnego rolnictwa wielkopolskiego.

Dezydery Chłapowski (ur. 1788) – adiutant Napoleona, po powrocie z wojen osiadł na stałe w Turwi, którą wraz z Rąbiniem odkupił od ojca utracjusza i doprowadził do świetności, wprowadzając nowoczesne sposoby gospodarowania majątkiem (czego uczył się w Anglii). Brał udział w Powstaniu Listopadowym, organizował oddziały powstańcze w 1848 r. Był osobą powszechnie poważaną, o dużym wpływie na społeczność Wielkopolski. Zmarł 27 marca 1879, a pochowany został w Rąbiniu obok miejscowego kościoła.

Podczas lekcji uczniowie dowiedzą się o zasługach generała i jego potomków w procesie odzyskiwania przez Polskę niepodległości (w Powstaniu Wielkopolskim brali udział jego potomkowie. Byli w Bazarze kiedy przyjechał Paderewski. Konstanty Chłapowski walczył na linii Międzychód-Kwilcz). Lekcję poprowadzi dr Agnieszka Łuczak z Biblioteki Raczyńskich.

Pracownicy Stacji Badawczej Instytutu Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN, który mieści się w pałacu w Turwi, opowiedzą o zasługach gen. Chłapowskiego dla kształtowania krajobrazu w Wielkopolsce – pokazane zostaną zadrzewienia śródpolne.

Następnie wszyscy pojadą do odległego o 3 km kościoła w Rąbiniu, gdzie na przykościelnym cmentarzyku znajduje się nekropolia Chłapowskich, by zapalić znicz na grobie gen. Chłapowskiego.

Przewidywany czas lekcji: ok. 2-2.5 godz. (nie licząc przejazdów)

Przebieg lekcji:

9.00   wyjazd autokarem z Poznania spod WUW od strony Kościuszki

11.00   pałac w Turwi

  • Powitanie uczestników przez dr Agnieszkę Łuczak
  • Powitanie przez Pana Wojewodę i wręczenie uczniom książek do szkolnych bibliotek
  • Wykład dr Agnieszki Łuczak (40-45 min)
  • Wprowadzenie do oprowadzenia po zadrzewieniach śródpolnych, dr Zdzisław Bernacki, PAN (15 min)

12.15-12.30 przejazd autokarem w teren – dr Zdzisław Bernacki pokaże uczestnikom nasadzenia śródpolne (ok. 30 min). UWAGA – w wypadku złej pogody – wykład
p. Bernackiego w pałacu będzie dłuższy, a nasadzenia śródpolne uczniowie będą oglądać
z okien autokaru w drodze do Rąbinia

13.00-13.20 dojazd pod kościół w Rąbiniu, zapalenie zniczy na grobie gen. Chłapowskiego

Zgłoszenia poprzez formularz on-line