2 stycznia 2019

Rozliczenie dotacji celowych udzielonych jednostkom samorządu terytorialnego w 2018 roku

Szanowni Państwo
Marszałek Województwa, Starostowie,
Prezydenci, Burmistrzowie i Wójtowie
w województwie wielkopolskim

Kuratorium Oświaty w Poznaniu, w związku z koniecznością dokonania pełnego rozliczenia przyznanych w 2018 r. dotacji pochodzących z rezerw celowych budżetu państwa, zwraca się z prośbą o wypełnienie interaktywnych tabel, znajdujących się pod adresem: dotacje.ko.poznan.pl oraz przesłanie (wydrukowanych i podpisanych) zestawień w nieprzekraczalnym terminie do 5 lutego 2019 r., na adres:

Kuratorium Oświaty w Poznaniu, ul. Kościuszki 93, 61-716 Poznań z  dopiskiem: „Rozliczenie dotacji_2018”.