8 czerwca 2021

Potrzeby w związku ze skutkami niekorzystnych zjawisk atmosferycznych – 2021

Szanowni Państwo
Prezydenci, Burmistrzowie i Wójtowie
województwa wielkopolskiego

Wielkopolski Kurator Oświaty przypomina, iż w przypadkach strat ponoszonych w wyniku negatywnych zdarzeń atmosferycznych, w szczególności huraganów, deszczu nawalnego, gradobicia lub powodzi, istnieje możliwość udzielenia pomocy dzieciom i uczniom w ramach Rządowego programu pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne, pomocy uczniom w formie wyjazdów terapeutyczno-edukacyjnych oraz pomocy dzieciom i uczniom w formie zajęć opiekuńczych i zajęć terapeutyczno-edukacyjnych w latach 2019-2021 (informacja o programie – załącznik nr 1).

Wszystkich Państwa, z terenów dotkniętych skutkami nawałnic lub innych zdarzeń atmosferycznych, proszę o rozpoznanie potrzeb lokalnej społeczności na przewidziane w Programie formy pomocy (wyjazd terapeutyczno-edukacyjny, zajęcia opiekuńcze i terapeutyczno-edukacyjne, pomoc finansowa). Powyższe informacje należy przesłać, wg załączonego wzoru (załącznik nr 2), na adres: k.zarzynska@ko.poznan.pl w temacie wiadomości proszę wpisać: pomoc_(nazwa gminy).

W przypadku pojawienia się w kolejnych dniach, tygodniach nawałnic lub innych zdarzeń atmosferycznych, które mogą powodować straty w gospodarstwach domowych oraz rolniczych i mogą negatywnie wpływać na sytuację edukacyjną dzieci i młodzieży zarówno podczas trwania wakacji, jak i w czasie przygotowań do nowego roku szkolnego, prosimy o przesłanie aktualnych informacji zgodnie z załączonym wzorem – nie później niż do dnia 24 września 2021 r.

Przesyłanie informacji nie dotyczy gmin na terenie, których nie wystąpią skutki niekorzystnych zjawisk atmosferycznych.

Wielkopolski Kurator Oświaty
/-/ Robert Kazimierz Gaweł

Załączniki

Pismo przewodnie
Data: 2021-06-08, rozmiar: 157 KB
załącznik nr 1 – informacja o programie
Data: 2021-06-08, rozmiar: 23 KB
załącznik nr 2 – zgłoszenie
Data: 2021-06-08, rozmiar: 12 KB