14 czerwca 2017

Wnioski o dotację celową na podręczniki 2017

W dniu 31 marca 2017 roku zostało opublikowane Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z  dnia 16 marca 2017 roku w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe (Dz. U. z 2017 r , poz. 691).

Załączniki

Pismo Wielkopolskiego Kuratora Oświaty
Data: 2017-06-14, rozmiar: 77 KB
Wskaźniki 2017
Data: 2017-06-14, rozmiar: 17 KB