Kategoria: Wydarzenia w Wielkopolsce

30 marca 2020

Webinarum dla dyrektorów szkół i placówek

Dnia 25 marca 2020 r. Wielkopolski Kurator Oświaty Elżbieta Leszczyńska i Wicekuratorzy Oświaty Zbigniew Talaga oraz Aleksandra Kuź przygotowali we współpracy z Poznańskim Centrum Superkomputerowo Sieciowym (PCSS) webinarum dla dyrektorów szkół/placówek. Spotkanie cieszyło się ogromnym powodzeniem. Zalogowało się ponad 1500 osób (komputerów), tj. na facebooku ponad 400 i na youtube ponad 1100. Uczestnikami byli dyrektorzy […]

30 marca 2020

Wielkopolski Kurator Oświaty powierzył nauczycielom zadania doradcy metodycznego

Od 1 marca 2020 r. funkcję doradcy metodycznego objęło kolejnych 9 nauczycieli w następujących specjalnościach: język niemiecki, biologia, wychowanie fizyczne, przedmioty artystyczne, edukacja wczesnoszkolna, wychowanie przedszkolne, biblioteki szkolne. Od początku roku szkolnego 2019/2020 nominacje na stanowisko doradcy metodycznego otrzymało 52 nauczycieli z wielkopolskich szkół i placówek. Obecnie dyrektorzy i nauczyciele mogą liczyć na wsparcie 99 […]

11 marca 2020

XXIV Targi Edukacyjne w Poznaniu

W dniach 6 – 8 marca 2020 r. na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich odbyły się XXIV Targi Edukacyjne pod hasłem „KreaTYwni”. Podczas uroczystości otwarcia Targów Edukacyjnych Wielkopolskiego Kuratora Oświaty reprezentował Pan dr Zbigniew Talaga, Wicekurator Oświaty. W czasie Targów uczniowie i ich rodzice mogli zapoznać się z ofertą szkół, placówek doskonalenia nauczycieli, uczelni oraz instytucji […]

10 marca 2020

Konferencja „Edukacja w XXI wieku. Bezpieczeństwo społeczne – wybrane perspektywy”

Dnia 4.03.2020 r. Wicekurator Oświaty Aleksandra Kuź wzięła udział w Pałacu w Jankowicach w II Międzynarodowej Konferencji „Edukacja w XXI wieku. Bezpieczeństwo społeczne – wybrane perspektywy”. Celem konferencji było wieloaspektowe spojrzenie na zagadnienie bezpieczeństwa społecznego. Poprzez prezentację poglądów przedstawicieli państw takich jak: Maroko, Gruzja, Niemcy i Polska, reprezentujących różne środowiska i dyscypliny, możliwa była wymiana […]

3 marca 2020

Odsłonięcie tablicy pamiątkowej

Dnia 28.02.2020 r. wicekurator dr Zbigniew Talaga uczestniczył w uroczystości odsłonięcia tablicy pamiątkowej poświęconej młodzieżowym organizacjom antykomunistycznym „Hufce Wolnej Słowiańszczyzny” i „Młodzieżowej Organizacji Podziemia – Orzeł w  I LO im. Adama Asnyka w Kaliszu. Organizacje te  zostały założone przez uczniów tej szkoły, którzy za przygotowanie kilkuset ulotek antykomunistycznych zostali aresztowani przez UB i skazani na […]

27 lutego 2020

Wojewódzkie Seminarium Zawodowe

Dnia 25 lutego 2020 r. Piła stała się miejscem wymiany wiedzy i doświadczeń podczas Wojewódzkiego Seminarium Zawodowego odbywającego się pod hasłem „Branżowa Szkoła II stopnia – szkołą pozytywnego wyboru”. Na zaproszenie Wojewody Wielkopolskiego, Wielkopolskiego Kuratora Oświaty i Starosty Pilskiego Młodzieżowy Dom Kultury „Iskra” w Pile gościł dyrektorów i nauczycieli szkół zawodowych, uczniów ostatnich klas branżowych […]

21 lutego 2020

Wojewódzki Konkurs Wiedzy o Twórczości Stanisława Moniuszki

Dnia 18 lutego 2020 r. w Sali im. Edmunda Celichowskiego Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego miała miejsce uroczystość wręczenia nagród dla laureatów oraz turniej finałowy Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy o Twórczości Stanisława Moniuszki. Uroczystość z udziałem Wicewojewody Wielkopolskiego, Wielkopolskiego Kuratora Oświaty, Dyrektorów Wydziałów i Delegatur zakończyła trwający od grudnia 2019 roku Wojewódzki Konkurs Wiedzy o Twórczości Stanisława Moniuszki stanowiący […]

13 lutego 2020

Targi BUDMA i debata „Świadomy krok w przyszłość – zawód monter stolarki budowlanej”

Dnia 6 lutego 2020 r. Wicekurator Oświaty dr Zbigniew Talaga zwiedził ekspozycję podczas Międzynarodowych Targów Budownictwa i Architektury BUDMA 2020. W tym roku na targach ponad tysiąc wystawców z Polski i zagranicy zaprezentowało swoją ofertę produktów i rozwiązań dla budownictwa i architektury. BUDMA to jedno z najważniejszych miejsc spotkań producentów i dystrybutorów nowoczesnych technologii i […]

12 lutego 2020

Konferencja „Dzieci i młodzież w sieci. Funkcjonowanie i przeciwdziałania zagrożeniom”

Dnia 11 lutego 2020 r. – Wojewoda Wielkopolski Łukasz Mikołajczyk powołał Zespół ds. Bezpieczeństwa Dzieci i Młodzieży. Głównym celem zespołu jest wypracowanie systemowych rozwiązań w zakresie ochrony dzieci i młodzieży przed zagrożeniami związanymi z dostępem do Internetu. Interdyscyplinarny zespół ma się skupić na zagrożeniach wynikających z uzależnienia, cyberprzemocy, szkodliwych treści o charakterze seksualnym czy związanych z pornografią […]

12 lutego 2020

XLIX edycja Turnieju Budowlanego „Złota Kielnia”

Dnia 7 lutego 2020 r. Wielkopolski Kurator Oświaty Elżbieta Leszczyńska wzięła udział w uroczystości ogłoszenia wyników i wręczenia nagród oraz dyplomów laureatom XLIX edycji Turnieju Budowlanego „Złota Kielnia”. Jest to jeden z nielicznych konkursów przeznaczony dla uczniów Branżowych Szkół I Stopnia. Laureaci i finaliści uzyskują zwolnienie z egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie z kwalifikacji dwuliterowych […]