24 marca 2017

Jubileusz 40-lecia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Grodzisku Wielkopolskim

Dnia 17 marca br. Wicekurator Oświaty dr Krzysztof Błaszczyk wziął udział w obchodach Jubileuszu 40-lecia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Grodzisku Wielkopolskim. Dyrektor Poradni Danuta Przybyła przedstawiła krótki rys historyczny placówki oraz omówiła działania, jakie podejmują jej pracownicy. Następnie odbyła się część artystyczna.

Grupa Teatralna „Arlekin” wraz ze Studium Piosenkarskim – młodzież Liceum Ogólnokształcącego w Grodzisku Wielkopolskim i uczniowie szkół powiatu grodziskiego pod kierownictwem Pani Hanny Mańkowskiej i Eweliny Rajchel przedstawili spektakl z „Kabaretu starszych panów”.