5 października 2017

Obchody 60-lecia Szkoły w Marszewie

Dnia 23 września br. Wicekurator Oświaty dr Krzysztof Błaszczyk wziął udział w obchodach 60-lecia Szkoły w Marszewie. Uroczystości rozpoczęły się mszą w Kościele pw. Ścięcia Św. Jana Chrzciciela w Pleszewie. Następnie podczas części oficjalnej głos zabrała Dyrektor Szkoły Grażyna Borkowska oraz Prezes Stowarzyszenia Absolwentów i Sympatyków Szkoły Rolniczej Krzysztof Koszela.

Wśród zaproszonych gości byli też przedstawiciele Sejmiku Województwa Wielkopolskiego, Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Wielkopolskiej Izby Rolniczej. Na zakończenie przewidziano spotkanie absolwentów ze swoimi nauczycielami. Zespół Szkół Przyrodniczo-Politechnicznych w Marszewie jest jedną z niewielu szkół, które przeszły pod resort rolnictwa.

Więcej informacji – http://marszew.pl/diamentowy-marszew-o-uroczystosci-60-lecia-szkoly-rolniczej-marszewie/