5 października 2017

Podsumowanie pierwszego etapu szkoleń dla nauczycieli z cyklu „Polski wiek XX – losy państwa i narodu”

Dnia 20 września br. Wicekurator Oświaty dr Krzysztof Błaszczyk uczestniczył w uroczystym podsumowaniu pierwszego etapu szkoleń dla nauczycieli z cyklu „Polski wiek XX – losy państwa i narodu” Cz. 1: „Między dwoma totalitaryzmami”, które odbyło się w Sali Czerwonej Pałacu Działyńskich w Poznaniu.

W spotkaniu wzięli udział nauczyciele z Wielkopolski, którzy ukończyli realizowany w roku szkolnym 2016/2017 kurs. Certyfikaty oraz materiały edukacyjne wręczyli przedstawiciele organizatorów szkoleń: Wicekurator Oświaty dr Krzysztof Błaszczyk  jako reprezentant Ministerstwa Edukacji Narodowej, dr hab. Rafał Reczek, dyrektor poznańskiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej oraz dr Agnieszka Łuczak, Naczelnik Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej IPN.

Uczestnicy wzięli udział w dyskusji na temat edukacji historycznej, dzielili się uwagami dotyczącymi szkolenia i doświadczeniami związanymi ze współpracą z IPN.

Szkolenia odbywały się regularnie w czterech miastach: Poznaniu, Koninie, Lesznie i Pile. Wzięło w nich udział ponad 100 osób. Natomiast 59 otrzymało certyfikaty. Partnerami lokalnymi IPN i MEN były Centra Doskonalenia Nauczycieli w Koninie, Lesznie i Pile.

Więcej informacji – https://poznan.ipn.gov.pl/pl7/aktualnosci/41819,Final-projektu-szkolen-dla-nauczycieli-pt-Polski-wiek-XX-losy-panstwa-i-narodu-P.html