14 listopada 2017

Seminarium Zarządzanie oświatą w gminie i powiecie

Dnia 14 listopada br. Wicekurator Oświaty dr Krzysztof Błaszczyk wziął udział w Seminarium Zarządzanie oświatą w gminie i powiecie zorganizowanym przez Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski.

Zastępca Dyrektora Departamentu Strategii i Współpracy Międzynarodowej, Grzegorz Pochopień oraz Naczelnik Wydziału Statystyki w Departamencie Strategii i Współpracy Międzynarodowej, Daria Pietrzykowska omówili projektowane zasady przyznawania dotacji z budżetów JST dla niepublicznych szkół i placówek, dotacji przedszkolnej i podręcznikowej oraz świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

Poruszone zostały również kwestie zmian w Karcie Nauczyciela oraz subwencji oświatowej na rok 2018.