19 grudnia 2017

Konferencja „Zmiany w szkolnictwie zawodowym i doradztwie edukacyjno – zawodowym”

Dnia 13 grudnia br. w Warszawie odbyła się konferencja poświęcona zmianom w szkolnictwie zawodowym i doradztwie edukacyjno – zawodowym. Organizatorem konferencji był Ośrodek Rozwoju Edukacji. W konferencji wzięli udział doradcy zawodowi ze szkół i placówek, pedagodzy, psycholodzy, doradcy metodyczni, dyrektorzy szkół, specjaliści z poradni psychologiczno – pedagogicznych, pracownicy młodzieżowych ośrodków socjoterapii i pracownicy młodzieżowych ośrodków wychowawczych, specjaliści z placówek doskonalenia nauczycieli, nauczyciele konsultanci, pracownicy bibliotek pedagogicznych. Do najważniejszych tematów poruszanych podczas konferencji należały zmiany w systemie edukacji, a w szczególności zmiany w kształceniu zawodowym i doradztwie edukacyjno – zawodowym. W trakcie konferencji zaprezentowano przykładowe programy realizacji doradztwa edukacyjno – zawodowego w 7 klasie szkoły podstawowej oraz w branżowej szkole I stopnia. Przedstawiono także przykłady dobrych praktyk i zasoby metodyczno – dydaktyczne ORE w zakresie doradztwa edukacyjno – zawodowego.

Bezpłatne materiały metodyczne, vademecum doradcy, narzędzia diagnostyczne, filmy, publikacje, edukator zawodowy, informacje na temat rynku pracy i możliwych dróg kształcenia przez całe życie można znaleźć na portalu.