22 grudnia 2017

Wręczenie nagród w konkursie czytelniczym „Przeczytałeś? – Namaluj! Scena z mojej ulubionej książki”

Dnia 19 grudnia br. Wielkopolski Kurator Oświaty Elżbieta Leszczyńska wzięła udział w uroczystym wręczeniu nagród i dyplomów w konkursie czytelniczym „Przeczytałeś? – Namaluj! Scena z mojej ulubionej książki” dla uczniów szkół podstawowych. Jedną z nagród dla laureatów były warsztaty plastyczne przeprowadzone przez artystę plastyka panią Katarzynę Makowską. Uczniowie mieli okazję zapoznać się, m.in. z różnymi technikami rysunkowymi.

Podczas uroczystości pani Kurator obejrzała prace laureatów i prosiła każdego o przedstawienie ulubionej książki, która była inspiracją do wykonania rysunku. Celem konkursu było pogłębianie ciekawości czytelniczej dzieci i młodzieży, kształcenie umiejętności czytania ze zrozumieniem, doskonalenie umiejętności wypowiadania się na temat przeczytanych lektur oraz kształtowanie wyobraźni plastycznej.

W konkursie wzięło udział kilkuset uczniów z wielkopolskich szkół podstawowych. Spośród nich komisja przyznała po 5 równorzędnych nagród w kategorii klas I-III i IV-VII oraz po 10 wyróżnień. Organizatorem konkursu był Wielkopolski Kurator Oświaty.