8 lutego 2018

Konferencja prasowa z udziałem Wicewojewody Wielkopolskiego i Wicekuratorów Oświaty

Dnia 8 lutego 2018 r. Wicekurator Oświaty Krzysztof Błaszczyk i Wicekurator Oświaty Zbigniew Talaga wspólnie z Wicewojewodą Wielkopolski Marleną Maląg wzięli udział w konferencji prasowej.

Spotkanie z dziennikarzami dotyczyło, m.in. podsumowania programu rządowego „Aktywna tablica” mającego na celu rozwijanie szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych. Program przewidziano na lata 2017-2019 i dotyczy rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w szczególności w zakresie posługiwania się TIK w procesie kształcenia lub uczenia się, kształtowania kompetencji społecznych i twórczych uczniów, w tym umiejętności pracy zespołowej oraz wspierania innowacyjnych metod pracy. Maksymalna kwota wsparcia finansowego dla szkoły wynosi nie więcej niż 14 000,00 zł. Do udzielenia wsparcia na realizację programu w 2017 r. wskazano 602 szkoły, nie zakwalifikowano 191 wniosków ze względu na niespełnianie kryteriów programu. Wnioski opiewają na kwotę 8 329 609,00 zł. Szkoły do 15 kwietnia 2018 r. mogą składać do organów prowadzących wnioski o udział w kolejnej edycji programu.

Kolejnym istotnym tematem konferencji było rozpoczęcie ferii zimowych. W Wielkopolsce ferie potrwają od 12 lutego do 25 lutego. Nad przebiegiem wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej na terenie województwa wielkopolskiego nadzór sprawuje Wielkopolski Kurator Oświaty we współpracy z Policją, Centrum Zarządzania Kryzysowego Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, Państwową Inspekcją Sanitarno-Epidemiologiczną oraz Państwową Strażą Pożarną.

Ponadto dziennikarze zostali poinformowani o przygotowaniach szkół do obchodów 100-lecia Niepodległości Polski. W związku z tym Wielkopolski Kurator Oświaty, m.in. współorganizuje z Wojewodą Wielkopolskim konkurs „100-lecie Niepodległości Polski” dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych, monitoruje przedsięwzięcia organizowane przez wielkopolskie szkoły, zamieszcza na stronie internetowej przykłady dobrych praktyk realizowane w szkołach w zakresie obchodów rocznicy, propaguje rządowy program „Niepodległa” oraz współorganizuje z Wojewodą Wielkopolskim „Lekcje historii z Wojewodą”.

Więcej informacji na stronie internetowej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.