13 marca 2018

Wręczenie nagród w konkursie MEN „Nauczyciel-Innowator”

Dnia 7 marca 2018 r., podczas uroczystości w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, minister Anna Zalewska wręczyła nagrody 16 laureatom konkursu organizowanego przez MEN „Nauczyciel-Innowator”.

Z województwa Wielkopolskiego nagrodę tę otrzymała pani  Marta Ratajczyk, nauczycielka Szkoły Podstawowej w Rososzycy.

Celem konkursu było wyłonienie najciekawszych scenariuszy lekcyjnych z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz pomocy dydaktycznych. Elementy te zostały określone w rządowym programie na lata 2017-2019 o nazwie „Aktywna tablica”. To program, dzięki któremu szkoły mogą zakupić sprzęt do wykorzystania na lekcjach, m.in. interaktywne tablice i monitory dotykowe, projektory czy głośniki. Do tej pory z takiego wsparcia skorzystało już ponad 5,6 tys. szkół podstawowych w całej Polsce.

Więcej informacji na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Serdecznie gratulujemy!