22 maja 2018

Konferencja „Osoby z niepełnosprawnościami w środowisku lokalnym”

Dnia 21 maja 2018 r. Wicekurator Oświaty dr Krzysztof Błaszczyk wziął udział w konferencji pt.: „Osoby z niepełnosprawnościami w środowisku lokalnym”, która odbyła się w Koninie.

Wśród współorganizatorów byli: Miasto Konin oraz Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Koninie. Celem wydarzenia pod patronatem honorowym Krzysztofa Michałkiewicza Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych, było ukazanie form rehabilitacji i terapii oraz pomocy osobom z niepełnosprawnościami w subregionie konińskim.

Więcej informacji na stronie internetowej PFRON.