8 maja 2018

Obchody 50-lecia Młodzieżowego Ruchu Miłośników Muzyki Pro Sinfonika

Dnia 23 kwietnia 2018 r. Wielkopolski Kurator Oświaty Elżbieta Leszczyńska uczestniczyła w CK Zamek w Poznaniu w uroczystych obchodach 50-lecia Młodzieżowego Ruchu Miłośników Muzyki Pro Sinfonika. W 1968 roku Alojzy Andrzej Łuczak powołał Młodzieżowy Ruch Miłośników Muzyki „Pro Sinfonika”. Celem Ruchu było kształtowanie kompetencji kulturowych polskiej młodzieży. Koncerty, spotkania muzyczne, warsztaty, festiwale, festyny – oto domena działań Pro Sinfoniki. Oparta jest na czterech zasadach: dobrowolności uczestnictwa, kształtowania najwyższego poziomu artystycznego i organizacyjnego, samorządności i niezmienności pryncypiów artystycznych i organizacyjnych.

Organizatorem uroczystych obchodów 50-lecia było Towarzystwo Przyjaciół Pro Sinfoniki im. Alojzego Andrzeja Łuczaka.