16 maja 2018

Szkolne laboratorium w V Liceum Ogólnokształcącym w Kaliszu

Dnia 10 maja 2018 r. Wielkopolski Kurator Oświaty, Elżbieta Leszczyńska odwiedziła V Liceum Ogólnokształcące im. Jana III Sobieskiego w Kaliszu oraz nowoczesne laboratorium, które pozwoli na kształcenie w zawodach: technik informatyk, technik teleinformatyk, technik mechanik, technik mechatronik, technik elektryk oraz technik elektronik na miarę XXI wieku.

Wśród wyposażenia laboratorium w Kaliszu znajdują się takie sprzęty, jak ploter laserowy, drukarki 3D, drony, czy komputery o dużej mocy obliczeniowej.

Zajęcia i wyposażenie zostały przygotowane w oparciu o konsultacje z pracodawcami, którzy mają swoją siedzibę w południowej Wielkopolsce oraz z firmami Klastra Lotniczego. Zajęcia specjalistyczne w laboratoriach adresowane są do uczniów III i IV klas techników. Przeznaczone są głównie dla uczniów objętych stażami u pracodawców, w celu uzupełnienia i poszerzenia możliwości zdobywania praktyki tuż przed wejściem na rynek pracy.

Tego samego dnia Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska w Centrum Nauki Kopernik przedstawiła działania MEN we wsparciu szkół w wyposażenie pracowni przyrodniczych.

Środki dla samorządów na dofinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do szkolnych pracowni/laboratoriów przedmiotowych oraz Projekt Modułowych Pracowni Przyrodniczych to kolejna, po rządowym programie „Aktywna Tablica”, odpowiedź MEN na potrzebę zapewnienia odpowiednich warunków nowoczesnego kształcenia uczniów szkół podstawowych.

Więcej informacji na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej.