18 czerwca 2018

Konferencja „Polityka prorodzinna a potrzeby współczesnej rodziny”

Dnia 14 czerwca 2018 r. Wicekurator Oświaty dr Zbigniew Talaga wziął udział w konferencji „Polityka prorodzinna a potrzeby współczesnej rodziny” w Śremie. Organizatorami wydarzenia byli wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffmann i burmistrz Śremu Adam Lewandowski.

Honorowy patronat nad wydarzeniem objęła minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska.

Więcej informacji na stronie internetowej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.