15 czerwca 2018

Obchody 200-setnej rocznicy śmierci gen. Jana Henryka Dąbrowskiego

Dnia 10 czerwca 2018 r. Wielkopolski Kurator Oświaty, pani Elżbieta Leszczyńska wzięła udział w uroczystych obchodach upamiętniających dwusetną rocznicę śmierci gen. Jana Henryka Dąbrowskiego, które odbyły się w Kościele pw. Św. Michała Archanioła w Winnej Górze, której przewodniczył Prymas Polski abp Wojciech Polak. Po mszy św. podczas, której złożono kwiaty przy sarkofagu  generała, zaproszeni goście przeszli na teren parku, aby obejrzeć część artystyczną na temat twórcy Legionów Polskich we Włoszech. Zorganizowano też festyn, m.in. z udziałem rekonstruktorów, którzy zaprezentowali wygląd i umiejętności wojska z epoki napoleońskiej.