22 czerwca 2018

Podsumowanie roku szkolnego w Wielkopolsce

Dnia 21 czerwca 2018 r. Wicekurator Oświaty Krzysztof Błaszczyk i Wicekurator Oświaty Zbigniew Talaga wzięli udział w konferencji prasowej poświęconej podsumowaniu roku szkolnego 2017/2018  w Wielkopolsce. W spotkaniu z mediami uczestniczyła również Wicewojewoda Wielkopolski pani Marlena Maląg, która omówiła najważniejsze działania podjęte w związku z wdrażaniem reformy oświaty. Podkreśliła znaczenie dobrej współpracy, m.in. z samorządowcami, dyrektorami szkół i rodzicami, aby wprowadzane zmiany przebiegały pozytywnie i by ten proces w województwie wielkopolskim był przyjazny uczniom i nauczycielom. Ponadto poinformowała przedstawicieli mediów o realizowanych w Wielkopolsce programach rządowych.

Wicekurator Krzysztof Błaszczyk mówił, m.in. o działaniach podjętych przez Kuratorium Oświaty w Poznaniu w minionym roku, które będą kontynuowane. W nadchodzącym roku szkolnym będzie realizowana dalej nowa podstawa programowa, która dotychczas poza przedszkolem objęła klasy pierwsze, czwarte i siódme. Ponadto zmienią się zasady oceny pracy nauczyciela. Zasadnicza zmiana polega na zobiektywizowaniu oceny pracy pod kątem jakości. Najlepsi nauczyciele będą mogli, po uzyskaniu wysokiej oceny, być objęci dodatkiem finansowym.

Wicekurator Zbigniew Talaga przedstawił także powody wprowadzanych zmian w systemie edukacji. W kontekście szkolnictwa zawodowego podstawy programowe dostosowują polskie szkolnictwo do wymogów europejskich.

Ponadto omówiono na co rodzice powinni zwrócić uwagę zapisując dziecko na wypoczynek. Podkreślono także znaczenie zachowania bezpieczeństwa podczas wypoczynku. W tym roku w Wielkopolsce wakacje rozpocznie ponad 470 tys. uczniów.