6 czerwca 2018

Uroczystość nadania imienia Szkole Podstawowej nr 3 w Jarocinie

Dnia 29 maja 2018 r. Wicekurator Oświaty dr Zbigniew Talaga wziął udział w uroczystości nadania imienia Ks. Jana Twardowskiego Szkole Podstawowej nr 3 w Jarocinie oraz poświęcenia sztandaru szkoły.

Uczniowie złożyli ślubowanie na otrzymany sztandar, następnie odbyła się część artystyczna.

Więcej informacji.